Grafik Tasarımı Nedir ?

Design sözcüğü Latince kökenli designareden türemiştir; anlamı bir şeye işaret etmektir. Etimolojik anlamda, uzakta olan bir şey işaret edilebilir; piktoral anlamda de-sign birden fazla şeyin olduğu ortamda, yalnızca tek bir şeyi işaret edebilir. Ruhani anlamda ise aklın gözü betimlemesiyle; sözcüğün yoğun bir arınmadan geçtiği hissedilir. 

Tasarlamak sözcüğü ile de; işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, özgün olmak, biricik ve tek olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak eylemleri vurgulanır.

Grafik Tasarım en kısa tanımıyla, resmin stilize edilmiş halidir. Dolayısıyle desen bilgisi gerektirir. Grafik tasarımcısının grafik sanatları bilmesi yani sanatçı olması gerekir.

Sanat görsel ve fonatik olarak ikiye ayrılır. Müzik, şiir gibi sanatlara fonatik sanatlar denir. Resim, Heykel, Grafik Tasarım ve El Sanatları gibi sanatlara da görsel ya da plastik sanatlar denir. Bu nedenledir ki grafik eğitimi güzel sanatlar dallarının içerisinde bir sanat dalı olarak yerini almıştır.

Tasarım yapabilmek için sadece bilgisayar teknolojisini kullanabilmek yetmez. Grafik tasarımcısının desen gücünü, renk bilgisini ve yaratıcılığını teknolojiyle buluşturması gerekir. Bir elmayı stilize edebilmek için önce onun gerçek şekli üzerinde fikriniz olması gerekir yani önce elmanın kendisini resmedebilin ki o elmanın soyutlanmış halini ortaya çıkarabilin.


 • Tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, müşterilerle görüşmeler yapar.
 • İlgili konuda tek başına veya reklam ajanslarında ekip olarak çalışarak bir kavram ve ana tema oluşturur.
 • Konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar.
 • Gerektiğinde fotoğraf ve film çekimlerinde, sanat yönetmeni olarak katkıda bulunur, uygulamada estetik düzenlemeleri gerçekleştirir veya denetler.
 • Basılacak veya televizyon kanalları ile internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip eder, denetler ve sonuçlandırır.
 • Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen.
 • Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen.
 • Hayal gücü zengin, yaratıcı.
 • Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen.
 • Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili.
 • Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen kimseler olmaları gerekir.
 • Reklamcılık
 • Sanat Eğitimi
 • Sanat Tarihi
 • Matbaacılık
 • Çizim
 • Moda Tasarım
 • İç Mimar
 • İç Dizayn
 • Görsel İletişim
 • Web Tasarımı
 • Sanat Tarihi
 • Matbaacılık
 • Elektronik Görüntüleme
 • Grafik ve Animasyon
 • Grafik Tasarım
 • İllüstrasyon
 • Tasarım ve Yazılım
 • Baskı - Resim
 • Renk Teknolojileri
 • Grafik tasarım yapılırken tasarı ilkelerine dikkat etmek gerekmektedir ve bunlar da; çizgi, açık, koyu, gri tonlama, renk, biçim, doku, yön, ölçü, ve bunlardan başka denge, orantı, görsel hiyerarşi, görsel devamlılık, bütünlük, vurgulama gibi ilkelerde bulunmaktadır. Görsel sanatlar alanındaki ressam, heykeltraş gibi meslek mensuplarından biri olan grafikerler, basılması istenen materyali estetik kurallar çerçevesinde baskı için düzenleyen; yazıları ve görsel unsurları işin niteliğine uygun bir grafik dili kullanarak çekici hale getiren ve bu yolla etkili iletişim ortamı yaratan sanatçılardır. Tasarım yapabilmek için sadece bilgisayar teknolojisini ve gerekli programları kullanabilmek yetmemektedir. Grafik tasarımcısının desen gücünü, renk bilgisini ve yaratıcılığını teknolojiyle buluşturması gerekir.İletişim, grafik tasarımın hayati unsurudur. Zaten, grafik tasarımını bu denli ilginç, dinamik ve çağdaş kılan şey de iletişime yönelik olmasıdır..